UTILIZATOR
PAROLA
ID AUTORITATE CONTRACTANTA
OFERTA PaaP.ro
PROPUNERE TEHNICA
OFERTA TEHNICA

Serviciu expert de tip web destinat ordonatorilor de credite care desfasoara proceduri de achizitie publica in calitate de autoritate contractanta.


The Camtasia Studio video content presented here requires JavaScript to be enabled and the latest version of the Adobe Flash Player. If you are using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Adobe Flash Player by downloading here.Consideratii privind fundamentarea achizitiei sistemului PaaP.ro

PaaP.ro permite autoritatii contractante urmatoarele:

 • Stabilirea responsabililor centrelor de cost cu privire la elaborarea, fundamentare si urmarirea programului anual al achizitiilor publice;
 • Determinarea necesarului de asigurat pentru produse, servicii si lucrari de catre utilizator. Optional, necesarul de asigurat se poate determina automat de catre sistem pe baza de indicatori, norme si cu luarea in calcul a stocurilor la 31 decembrie din anul precedent;
 • Centralizarea automata a necesarelor tuturor centrelor de cost ale autoritatii contractante si verificarea facila de catre responsabilul cu achizitiile publice a incadrarii produselor, serviciilor si lucrarilor pe CPV-urile corespunzatoare;
 • Verificarea de catre directorul economic, responsabilul cu achizitiile publice si managerul autoritatii contractante a acuratetei elaborarii necesarelor de catre centrele de cost si a modului cum s-a respectat codificarea CPV si clasificatia bugetara;
 • Repartizarea eficienta a creditelor bugetare pentru fiecare centru de cost si verificarea sumelor pe titluri si subdiviziuni ale clasificatiei bugetare la nivelul ordonatorului de credite;
 • Acoperirea financiara atat in regim automat de catre sistemul informatic expert cat si manual, de catre utilizator, dupa caz;
 • Determinarea programului anual al achizitiilor publice acoperit financiar si mentinerea pozitiilor neacoperite financiar pentru a fi avute in vedere la rectificarile bugetare sau cu ocazia inregistrarii de economii in urma desfasurarii procedurilor de achizitie publica;
 • Elaborarea automata a setului de documente privind dosarul achizitiei si documentatia de atribuire;
 • Comunicarea prin mesageria sistemului intre utilizatorii desemnati de catre administratorul de sistem al autoritatii contractante;
 • Elaborarea si urmarirea calendarului procedurilor de achizitie;
 • Editarea de rapoarte cu situatii jusitificative din domeniul achizitiilor publice;

Avantajele utilizarii sistemului informatic PaaP.ro

 • Utilizarea celor mai noi tehnologii atat pentru baza de date (ORACLE) cat si pentru aplicatia de interfata (JAVA, Tomcat, Apache);
 • Durata de implementare extem de scazuta; practic utilizatorul are acces in sistem imediat ce se autentifica in baza parolei si ID-ului primite la semnarea contractului;
 • Calitate sporita in exploatare prin viteza mare de transfer;
 • Nu sunt necesare investitii din partea autoritatii contractante pentru licente software suplimentare sau pentru infrastructura hardware (nu este necesar server fiind suficienta conexiune la internet);
 • Certitudinea respectarii legislatiei in vigoare privind achizitiile publice;
 • Operativitate si acuratete in desfasurarea procedurilor de achizitie publica;
 • Utilizarea integrala si eficienta a tututor creditelor de care dispune autoritatea contractanta;
 • Determinarea cerintelor tehnice ale produselor ce urmeaza a fi achizitionate pe baza bibliotecilor pe care CISACAP le poate realiza in sistemul PAAP;
 • Update si upgrade asigurat permanent in baza modificarilor de legislatie sau a specificului activitatilor.

Cerinte legale specifice indeplinite prin utilizarea PaaP.ro

Art. 22 din Legea 500/2002 a finantelor publice. Responsabilitatile ordonatorilor de credite:

 1. Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.
 2. Ordonatorii de credite raspund, potrivit legii, de:
  1. organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii publice;
  2. organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;

ART. 3 din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006:

 1. In aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractanta, prin compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica, organizat conform art. 304� din ordonanta de urgenta, are urmatoarele atributii principale:
  1. elaborarea si, dupa caz, actualizarea, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale autoritatii contractante, a unui program anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial pe baza caruia se planifica procesul de achizitie;
  2. elaborarea sau, dupa caz, coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire sau, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;
  3. indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de ordonanta de urgenta;
  4. aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire;
  5. constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice.
 2. Celelalte compartimente ale autoritatii contractante au obligatia de a sprijini activitatea compartimentului de achizitii publice, in functie de specificul documentatiei de atribuire si de complexitatea problemelor care urmeaza sa fie rezolvate in contextul aplicarii procedurii de atribuire.
 3. Autoritatea contractanta are, totodata, dreptul de a achizitiona servicii de consultanta, conform prevederilor ordonantei de urgenta, in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire.

Strategia fiscal bugetara pe perioada 2012-2014 elaborata de Guvernul Romaniei.
Restructurarea sistemului de cheltuieli publice. Prioritatea privind absorbtia fondurilor europene:
Eficientizarea procesului de achizitii publice prin elaborarea de documente standard de licitatie;

Programul de guvernare 2009-2012
Directia de actiune nr.7 : Elaborarea in regim de urgenta a unui sistem de raportare centralizata a cheltuielilor efectuate de autoritatile locale. Instituirea unei baze de date a proiectelor de investitii de la nivel local va creste transparenta cheltuielilor publice si ar putea conduce la economii substantiale de resurse publice pe termen mediu.

OFERTA DE PRET

Autoritatile contractante interesate pot finanta achizitia prin “CUMPARARE DIRECTA” a serviciului informatic www.paap.ro de la art bug. 20.12 - consultanta si expertiza.

Oferta de pret se regaseste in catalogul de produse VDN BASE postat pe www.e-licitatie.ro la codul CPV: 72212224-5 “Servicii de dezvoltare de software pentru editarea de pagini web”.

DEUTSCHE WELLE
 
LIVE STREAMS
click to play
DEUTSCHE WELLE